Reinkarnaatio-terapia

reinkarnaatio-terapia:

2 h/80 €
Voidaan toteuttaa myös Zoomina, hieman eri muodossa

Tiibetiläistä reinkarnaatio -tekniikkaa käytettäessä, asiakas ohjataan syvään rentoutuneeseen, luonnolliseen meditatiiviseen tilaan, missä asiakas voi päästä käsiksi traumaattisiin tapahtumiin jossain aikaisemmassa tai nykyisessä elämässä.

Tekniikalla työstetään jännityksiä, jotka ovat syynä mentaalisiin tai tunnepitoisiin ongelmiin, ristiriitoihin ja mahdollisesti myös fyysisiin sairauksiin. Kyseessä ei ole hypnoosi vaan se on hypnoosin kaltainen tila, jossa asiakas on täysin tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja hänen omaa tahtoaan kunnioitetaan. 

Tekniikka on täysin turvallinen. Jos henkilö ei ole valmis työstämään traumaa kokonaan, käydään läpi vain se, mitä hän siinä vaiheessa pystyy. Myöhemmin voidaan tehdä uusi reinkarnaatiokäsittely saman teeman ympärillä ja ratkaista asia lopullisesti.

Vapauttamalla itsemme ongelmien syistä, parannamme terveydentilaamme ja elämänlaatuamme. 

Terapian avulla on hyvä työstää myös asioita, jotka painavat mieltä ja sydäntä. Meillä voi olla myös fyysisiä vaivoja, joiden syy saattaa löytyä jostain aiemmasta elämästä. Ennen terapiaistuntoa on hyvä keskustella, mihin asiakas hakee apua. Asiakkaan ja terapeutin väliset keskustelut ovat luottamuksellisia. Reinkarnaatioterapian tarkoituksena ei ole tyydyttää asiakkaan uteliaisuutta menneistä elämistä vaan auttaa häntä saavuttamaan tasapaino nykyisessä elämässään. 

Reinkarnaatio-terapia ei sovi:

Vältä alkoholin, mielellään myös tupakan ja kahvin käyttöä 48 tuntia ennen terapiaistuntoa.

Varaa riittävästi aikaa istuntoon. Se kestää normaalisti 1,5-2 tuntia, mutta voi kestää myös pidempään. Pidä mielellään kalenterisi tyhjänä istunnon jälkeen.